Staré Město „Na Valách“ - Velká Morava
Památník Velké Moravy - Cyrilometodějské centrum